Друк

Ми пропонуємо повний цикл послуг із забезпечення ІБ організацій в рамках українських і міжнародних стандартів:

  • Обстеження інформаційної системи (аудит), включає аналіз захищеності підприємства на основі оцінки інформаційних ризиків;побудова моделі інформаційних ризиків організації і формулювання вимог по їхній обробці (технічне завдання);
  • Розробка реалізації заходів щодо обробки (усуненню або зниженню до прийнятних величин) інформаційних ризиків (технічний проект);
  • Поставка і налагодження обладнання і ПЗ;Підготовка експлуатаційної документації (процедур, інструкцій і т.д.);
  • Проведення приймально-здавальних випробувань комплексу ІБ;
  • Супровід реалізованих рішень або окремих підсистем.

 

Аудит інформаційної безпеки:

Аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO  27001, а також експертний аудит.

Результатом виконання робіт є звіт про аудит і, додатково, рекомендації з усунення невідповідностей.

 

Проектування і побудова СУІБ  (систем управління інформаційною безпекою) у відповідності зі стандартами серії ISO27000:

Включає повний цикл послуг із забезпечення ІБ.

Результатом є реалізована СУІБ Замовника, комплект документації відповідно до вимог стандартів, готовність системи до сертифікаційного аудиту.

Пропонуються послуги з побудови СУІБ у банківській сфері у відповідності зі стандартами СОУ Н НБУ 65.1 та методичними рекомендаціями НБУ.

 

Послуги із захисту комерційної таємниці:

Ми пропонуємо організаціям послуги із захисту конфіденційної інформації від витоків і викривлення як з боку співробітників (інсайдери) так і від зовнішніх сторін (конкуренти та ін.).

Результатом є комплекс технічних засобів (обладнання і програмне забезпечення) і організаційних заходів (процедури, інструкції, навчений персонал), впроваджений у Замовника, що забезпечує конфіденційність, цілісність і доступність інформації, що захищається.

 

Проектування і побудова КСЗІ (комплексних систем захисту інформації):

Відповідно до вимог державної законодавчої й нормативної бази, для захисту інформації, що є власністю держави, а також для інформації з обмеженим доступом, вимоги по захисту якої визначені законом (наприклад, персональні дані) повинна бути побудована КСЗІ (комплексна система захисту інформації) інформаційної системи.

Ми забезпечуємо повний цикл послуг із забезпечення ІБ, побудову системи захисту, підготовку необхідного пакету документів, супровід експертизи КСЗІ.

 

 

 

Досвід, якому можна довіряти

Наша команда фахівців здатна реалізувати проекти будь-якого рівня складності. Наш досвід отриманий в результаті впровадження більше 500 проектів практично у всіх галузях.

Ми спеціалізуємося на розробці, поставці та впровадженні складних програм. Більша частина - в партнерстві з світовими лідерами: Microsoft, IBM, Cisco, Teradata, Oracle.

Global Intecraty за час своєї роботи розробила понад 40 власних рішень для великих компаній, банків, держустанов.